Razvojna strategija turizma Grada Hvara

Edukacije za privatne iznajmljivače

Javni poziv za odabir PR agencije za izradu i implementaciju PR strategije

Javni poziv za dodjelu financijske potpore za manifestacije 2019

Zahtjev za dodjelu financijske potpore za manifestacije 2019

GFI i FI revizorsko izvješće TZ grada Hvara za 2017.

Odluka o imenovanju direktora TZ grada Hvara