Statut Turističke zajednice grada Hvara 

Program rada i financijski plan TZ grada Hvara za 2021.

Izvješće rada Turističke zajednice grada Hvara 2020.

Sporazum o udruživanju TZ sa područja otoka Hvara

Program rada i financijski plan TZ grada Hvara za 2020.

Izvješće rada Turističke zajednice grada Hvara 2019.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o turističkoj pristojbi

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Odluka o visini turističke pristojbe na području Splitsko – dalmatinske županije za 2022.

Odluka o visini turističke pristojbe na području Splitsko – dalmatinske županije za 2021.

Odluka o visini turističke pristojbe na području Splitsko – dalmatinske županije za 2020.

GFI i FI revizorsko izvješća TZ grada Hvara za 2019.

GFI i FI revizorsko izvješća TZ grada Hvara za 2018.

Razvojna strategija turizma Grada Hvara

Javni poziv za odabir PR agencije za izradu i implementaciju PR strategije

Javni poziv za dodjelu financijske potpore za manifestacije 2019

Zahtjev za dodjelu financijske potpore za manifestacije 2019

GFI i FI revizorsko izvješće TZ grada Hvara za 2017.

Odluka o imenovanju direktora TZ grada Hvara