Izdan je tiskani primjerak In Your Pocket Hvar izdanja koji se možete preuzeti u uredu TZG Hvara.