Arsenal

Arsenal, foto sasa cetkovic

Galerija moderne umjetnosti u Hvaru osnovana je 1957. godine marom dr. Grge Gamulina i dr. Nike Dubokovića. Smještena je u zgradi Arsenala, u predvorju hvarskoga povijesnog Kazališta, a nakon preuređenja 1984. godine dobila je naziv Arsenal.
Prvi stalni postav uredio je dr. Grgo Gamulin, tada jedan od vodećih stručnjaka na području hrvatske suvremene umjetnosti, te je novonastala zbirka odražavala hrvatske likovne težnje toga prijelomnog razdoblja 1950-ih godina, razdoblja stvaranja avangardne umjetnosti i sintetiziranja figurativnosti kao polazne točke prema apstrakciji.
Stalni postav Grge Gamulina ostao je do danas jezgra fundusa i njegov najvredniji dio.
Godine 1984. Galerija se preuređuje i postaje dio Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara. Tadašnji je stalni postav napravljen prema prijedlozima dr. Kruna Prijatelja, tako da su izdvojena djela kojima je obuhvaćeno vremenski što veće razdoblje slikarstva bivše države, uz grupiranje hvarskih i dubrovačkih slikara.
Danas je Galerija Arsenal zbirka u sastavu Muzeja hvarske baštine. U prostoru Galerije izmjenjuje se stalni postav koji obuhvaća najvrednije slike, skulpture i grafike iz fundusa te povremene izložbe.

Arsenal
Hvar
Tel: +385 (0)21 741 009
Email: muzej-hvar@st.t-com.hr

Zbirka umjetnina franjevačkog samostana

Hvar, Franciscan monastery
Crkvena zbirka koja sadrži: slike starih majstora, skulpture, liturgijske predmete i opremu, crkveno ruho, numizmatičku zbirku, raritetne knjige i rukopise, te vrijednu biblioteku. U Franjevačkom samostanu nalazi se najpoznatija slika fonda starih majstora na otoku: “Posljednja večera” od Matea Ponzonia Pončuna iz ranog 17.st. U samostanskom vrtu je jedinstveni stoljetni čempres.

Zbirka umjetnina franjevačkog samostana
Hvar, Križa
Franjevački samostan
Tel: +385 (0)21 741 193

Zbirka umjetnina Hanibal Lucić

Zbirka umjetnina Hanibal Lucić, Hvarska čipka (UNESCO baština)
Hvar, Groda
Samostan Benediktinki
Tel: +385 (0)21 741 052

Riznica hvarske katedrale

Muzej je smješten u palači Biskupije. Izložene su umjetnine gotičkih, renesansnih i baroknih stilskih obilježja. Bogata je i zbirka crkvenog ruha te liturgijskog posuđa. Među izlošcima se ističu misnica i kalež biskupa Tomasinija iz 15. st., te biskupski štap (pastoral) od pozlaćene mjedi biskupa Pritića, djelo Dubrovčanina Pavla Dubravčića iz 16. st. Posebno su vrijedni poprsje sv. Stjepana, protektora Hvarske komune, iz 17. st.; planeta i pluvijal iz 15. st., s iznimnim figuralnim vezom, te klasicističko srebrno poprsje konprotektora (suzaštitnika) Hvara sv. Prospera iz 18. st. Kao kuriozum ističemo plašt posljednjega mletačkog dužda (kraj 18. st.), koji je preuređen u pluvijal. U riznici su izložene i ikone iz hvarskih crkava Gospe Anuncijate i Gospe Kruvenice iz 14. i 15. st. te slike iz ostalih crkava otoka Hvara.

Riznica hvarske katedrale
Hvar, Trg Sv. Stjepana
Biskupski muzej
Tel: +385 (0)21 743 126

Hidroarheološka zbirka – tvrđava

Hidroarheološka zbirka – tvrđava
Grad Hvar, tvrđava
Tel: +385 (0)21 717 126
Mob: +385 (0)91 474 1013

Ljetnikovac Hanibala Lucića

Hvar, Hanibal's Summer house

Ljetnikovac Hanibala Lucića (oko 1530.) spomenik je ladanjske arhitekture iz razdoblja renesanse. Sastavljen je od dviju zgrada i prostranoga ograđenog vrta u renesansnom stilu, s vidljivim naznakama kasne gotike. Sklop se nalazi u polju izvan gradskih zidina.
Ljetnikovac ima sve oznake dalmatinskoga renesansnoga graditeljstva, što je razumljivo s obzirom na to da su u gradnji sudjelovali domaći majstori. U suradnji s korčulanskim i bračkim graditeljima i kamenorescima, pretpostavljamo da su nabavljali klesanu građu sa svojih otoka. Ljetnikovcu se prilazi s glavnoga gradskog trga.

Ljetnikovac Hanibala Lucića
Hvar, Hanibala Lucića 8
Tel: +385 (0)21 741 009
www.muzejhvar.com

Arheološka zbirka i lapidarij dr. Grge Novaka

Arheološka zbirka i lapidarij dr. Grge Novaka
Hvar, Sv. Marak
Muzej hvarske baštine
Tel: +385 (0)21 741 009
www.mhb.mdc.hr

Ivan Vučetić Museum of Mystery

Hvar, Kroz Burak 39

Muzej je interpretacijski centar posvećen jednom od najvažnijih pionira forenzičke znanosti. On je prvi čovjek koji je koristio otiske prstiju za rješavanje zločina; čovjek koji je po ‘parstu pripozna covika’ i koji je metodom daktilosokopije (sistematizacije i identifikacije uz pomoć papilarnih linija, otisaka prstiju) udario temelj modernoj forenzici. Museum of Mystery Ivana Vučetića nalazi se u kući u kojoj je ovaj velikan živio i radio dok je živio u Hvaru, a prije odlaska u Argentinu. Ovaj interpretacijski centar odaje počast Ivanu Vučetiću, čija su revolucionarna postignuća oblikovala područje forenzike kakvo je danas poznato.

Galerija Šoša

Slike, skulpture i nešto što će vas uvijek podsjećati na otok Hvar. Koloristička zaigranost ljeta, duboki osjećaj mora, te diskretni dodir njegove flore i faune osnovni su subjekti u našoj galeriji.

Galerija Šoša
Petar Hektorovića 1, 21450 Hvar
Vlasnik: Sonja Šoša
Email: sosahvar@gmail.com
Tel: +385 (0) 21 718 498
Mob: +385 (0) 91 559 7025
www.sosahvar.com

Galerija Made in Hvar

Ručno rađeni darovi, slike i dekor.

Galerija Made in Hvar
Trg Sv. Stjepana 18
Vlasnik: Iva A. Boras
Mob: +385 (0)98 168 7864
Email: boras@writeme.com

Hvaroom galerija

Hvaroom, galerija koja nalikuje studiju ili prostoru za stvaranje, a u kojem se istovremeno i živi. Osim slika ovdje se mogu naći originalni tekstilni predmeti, autorske razglednice te knjige.

Hvaroom galerija
Trg Sv. Stjepana bb, 21450 Hvar
Vlasnik: Maja Jelušić
Tel: +385 (0)21 741 264
Mob: +385 (0)91 5713797
Email: hvaroom@yahoo.com
www.hvaroom.com