Grad Hvar nudi smještaj u brojnim privatnim sobama i apartmanima. Više informacija na Croatia.hr.