JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje Markice izvornosti „Delightful Hvar

1. Poziv

Poziv za iskazivanje interesa za korištenje markice izvornosti „Delightful Hvar“ (u daljnjem tekstu Markica), namijenjenog poticanju razvoja lokalne proizvodnje temeljene na tradiciji, visokoj kvaliteti proizvoda, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, inovacija, te promociji identiteta otoka Hvara.

Prijaviti se mogu subjekti koji posluju po zakonskim odredbama Republike Hrvatske, i to: Restorani, opg-ovi, uljare, vinarije, tvrtke i obrti koji proizvode i prodaju proizvode s otoka Hvara, trgovine s autohtonim proizvodima i ostali slični subjekti s lokacijom na otoku Hvaru.

2. Stjecanje prava na korištenje Markice

Pravo korištenja Markice dodjeljuje se proizvodima koji posjeduju natprosječnu kvalitetu te su proizvedeni na području otoka Hvara u skladu sa svim zakonskim propisima.

3. Uvjeti kvalitete proizvoda

Natprosječno kvalitetnim proizvodom smatra se onaj proizvod koji svojim ukupnim svojstvima može zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe korisnika i zahtjeve utvrđene u normama, uvjetima ili specifikacijama, kojima se osigurava viša razina kvalitete od one koja je utvrđena zakonskim propisima koji se odnose na proizvod. Viša razina kvalitete mora biti mjerljiva.

Proizvod treba biti izrađen od visoko-vrijednih i ekološki prihvatljivih materijala/sirovina, te se odlikovati boljom funkcionalnošću, boljom uporabnom vrijednošću, prepoznatljivošću, dizajnom i kvalitetom.

Visoka razina kvalitete proizvoda može se dokazati i sudjelovanjem na međunarodnim i državnim natjecanjima s priznanjima i nagradama. Uvjeti Javnog poziva se nalaze na LINKU.

4. Postupak prijave na poziv

Podnositelj koji smatra da posjeduje proizvod čije osobine i kvaliteta odgovaraju uvjetima navedenima u t. 2 i 3 ovog poziva, podnosi nadležnoj Turističkoj zajednici:

1. Turistička zajednica grada Hvara

2. Turistička zajednica grada Stari Grada

3. Turistička zajednica mjesta Vrboska

4. Turistička zajednica općine Jelsa

Za područje Općine Sućuraj, zainteresirani subjekti se mogu javiti jednoj od navedenih Turističkih zajednica.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu prava uporabe Markice uz pripadajuću dokumentaciju:

  • Izvod ili preslika iz nadležnog registra (trgovački, obrtni, upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugi odgovarajući registar-udruge),
  • izjava podnositelja Zahtjeva o lokalnom podrijetlu robe,
  • rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod (ukoliko ih podnositelj posjeduje),
  • tehnička dokumentacija proizvoda, promidžbeni materijali i druga dokumentacija za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda (ukoliko je primjenjivo),
  • certifikati ili drugi dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom (ukoliko ih podnositelj posjeduje), preslika,
  • Dostaviti proizvod za koji se traži Markica Izvornosti (neobavezno) ukoliko to Komisija zatraži,
  • dokumentacija o proizvodu s kojom podnositelj raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda (ukoliko ih podnositelj posjeduje), preslika,
  • zahtjev za dodjelu prava uporabe Markice,
  • suglasnost,
  • kratak opis proizvođača i proizvoda koje prijavljuje.

5. Način dostave prijava

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u urede Turističkih zajednica ili emailom:

1. Turistička zajednica grada Hvara: info@visithvar.hr

2. Turistička zajednica grada Stari Grada: info@visit-stari-grad.com

3. Turistička zajednica mjesta Vrboska: info@vrboska.info

4. Turistička zajednica općine Jelsa: info@tzjelsa.hr

s oznakom „Prijava na Javni poziv – Delightful Hvar“

6. Rok za dostavu prijava

Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 20. ožujka 2023.

7. Način obavještavanja o prijavi

Prijavitelji će o statusu prijave biti obaviješteni putem emaila, nakon održanih sjednica tijela Komisije (Turističke zajednice otoka Hvara), koje odlučuju o dodjeli prava korištenja Markice.

Napomena:

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Markice raspisivati će se svake godine (siječanj-ožujak).

U prvoj fazi pozivaju se svi proizvođači, umjetnici, ugostitelji, opgovci, vinari, maslinari s područja otoka Hvara da se priključe u sustav „Delightful Hvar“.