Hvar • Milna • Velo Grablje • Brusje • Hvar

Staza je kružna i nalazi na zapadnom dijelu otoka. Početak staze je u središtu grada Hvara, kod autobusne postaje, a nastavlja državnom cestom D-116 prema istoku do naselja Milna, gdje staza skreće na makadamski put prema sjeveru, koji vodi preko sela Malo Grablje, do naselja Velo Grablje. Nakon Velog Grablja staza se spaja na asfaltiranu cestu, koja dalje vodi prema zapadu, preko naselja Brusje do završetka u Hvaru.
Staza je kombinacija asfaltirane ceste i makadamskih puteva, a duga je 20,5 km.

Dužina 20,50 km
Asfalt 17,40 km/84,88%
Makadam 3,10 km/ 15,12%
Najniža točka 7 m
Najviša točka 409 m
Nadmorska visina 544 m

Preuzmite kod ovdje.