Humac • Zastražišće • Pokrvenik • Tetikovac • Poljica • Humac

Kružna staza, kombinacija asfaltirane ceste i makadamskih putova, nalazi na srednjem dijelu otoka i duga je 32 kilometra. Većim dijelom proteže se preko hrpta od istoka prema zapadu. Početak staze je u etno-eko selu Humac, nastavlja dalje prema istoku, makadamskim putem do državne ceste D-116. Na tom se dijelu staza vraća prema zapadu do naselja Zastražišće. U Zastražišću staza skreće prema sjeveru te makadamskim putem prolazi kroz maslinike i ostalu vegetaciju, pa prema zapadu, do mjesta gdje se ponovno spaja na državnu cestu. Staza nastavlja središnjim dijelom prema zapadu do Humca, gdje i završava.

Dužina 32,00 km
Asfalt 13,90 km/ 43.43%
Makadam 18,10 km/56,57%
Najniža točka 42 m
Najviša točka 336 m
Nadmorska visina 651 m

Preuzmite kod ovdje.