Besplatan prikup glomaznog komunalnog otpada

Vrijeme je proljetnog čišćenja i priprema za nadolazeću sezonu. Ovim putem skrećemo pažnju da imate pravo zatražiti BESPLATAN prikup glomaznog otpada jednom godišnje sa lokacije nekretnine od strane Komunalnog Hvar.

Također, glomazni otpad se može svakodnevnobez naknade, odložiti na lokaciji reciklažnog dvorišta (Ulica Antifašizma 33) u Hvaru.

U glomazni otpad spada stari namještaj, veliki uređaji, madraci i ostali otpad većih gabarita. Često takav otpad sadrži opasne komponente koje, ako nisu pravilno zbrinute, dovode u opasnost zdravlje ljudi i štete okolišu.

Apeliramo na građane da ne ostavljaju otpad pored otpadomjera i spremnika na javnoj površini, uz cestu kraj odlagališta ili u prirodi.

Čuvamo naš Hvar i budimo primjer u očuvanju okoliša!

Više na: Zbrinjavanje otpada Hvar