Koristite Eko pepeljaru i očuvajmo Hvar čistim i zelenim!
Navratite u Turističku zajednicu grada Hvara i preuzmite višekratne pepeljarice za vaše goste.
DISPOSE WITH CARE, USE ASHTRAY ANYWHERE!
ECO BIN, KEEP HVAR CLEAN AND GREEN!