I ove godine je Turistička zajednicu grada Hvara pripremila Eko bin pepeljare.
Navratite u naš ured i preuzmite višekratne pepeljareza vas i vaše goste. Koristite Eko pepeljaru i očuvajmo Hvar čistim i zelenim!
DISPOSE WITH CARE, USE ASHTRAY ANYWHERE!
ECO BIN, KEEP HVAR CLEAN AND GREEN!