Pozivamo građanke i građane Hvara da e pridruže na tribini o odgovornom postupanju s otpadom koja će se u organizaciji Grada Hvara i uz sudjelovanje stručnjaka iz tvrtke Techno Win održati u četvrtak, 15, veljače, u Lođi s početkom u 14 i 30 sati.

Koja je moja uloga u sustavu, što za podizanje kvalitete životnog standarda može učiniti građanin, što vlasnik restorana, a što iznajmljivač, kako educirati turiste, što se događa s biorazgradivim otpadom na smetlištu, samo su neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor na sutrašnjem susretu.

Uz tribinu za građane, u četvrtak ujutro bit će održane radionice u Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković“ i Osnovnoj školi Hvar, a bit će predstavljeni i materijali, letci i vodiči (brošure) na hrvatskom i engleskom jeziku te na Brailleovom pismu.

Ove aktivnosti dio su projekta „Odgovoran budi, odvajat se potrudi“ Grada Hvara kojemu je cilj smanjiti negativan trend proizvodnje komunalnog otpada edukacijom građana, turista, poslovne javnosti i djece predškolske i školske dobi o adekvatnom postupanju s različitim vrstama otpada i percipiranju otpada kao vrijednog i iskoristivog resursa.