Svim građankama i građanima grada Hvara čestitamo Dan grada Hvara, blagdan sv. Stjepana I., pape i mučenika!