Obavještavamo građane, turiste i ostale posjetioce grada Hvara da će se u  vremenskom periodu od 15. svibnja 2023. do 15. svibnja 2024. u gradu Hvaru i okolnim mjestima snimati  i fotografirati na javnim površinama, a u svrhu prikupljanja materijala za promotivne svrhe Turističke zajednice grada Hvara.