Uz stručnu podršku više stručne savjetnice Tihane Pipinić, dipl.ing.agr. iz Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, donosimo letak s pregledom aktivnosti za zaštitu citrusa.