Hvaranka Berislava Ćurčin prenijela je stečeno iskustvo i znanje u proizvodnji tradicijskih mediteranskih delicija i kozmetike na svoju djecu. Opremila je laboratorij kako bi nastavili porodičnu tradiciju, ostali na otoku i proširivali ponudu otočnih proizvoda.

Nikša Ćurčin
Vlahe Bukovca 5
21 460 Stari Grad
Mob: +385 (0)91 113 87 00
E-mail: berry1@net.hr