Plaža u sklopu kampa Vira u istoimenoj uvali na sjevernoj strani otoka, 4 km od centra Hvara. Vrlo privlačna obiteljima s djecom zbog zaštićenosti plaže od svih vjetrova i bogate ponude koju osigurava kamp Vira. Plaža je dostupna cestom, uz prijavu na ulazu u kamp.