Sućuraj • Mlaska • Debeli brig • Sućuraj

Kružna staza nalazi se na krajnjem istočnom dijelu otoka, kombinacija je asfaltirane ceste i makadamskih puteva, dužine 17,8 km. Početak staze je u središtu mjesta Sućuraj, potom prolazi preko istočnog rta otoka Hvara, kod svjetionika Sućuraj. Dalje se nastavlja makadamskim putem sjevernog dijela otoka do kampa Mlaska, gdje se ponovno spaja na državnu cestu D-116. Ovim dijelom staza ima manjih uspona i nije previše zahtjevna. Nakon 15-ak minuta vožnje te dolaska na hrbat otoka (205 metara nadmorske visine), staza se spušta makadamskim putem do južnih uvala. Tu je vegetacija nešto bujnija, pa je i vožnja kroz borovu šumu ugodnija. Pred završetkom, kod plaže u uvali Česminica, staza se spaja na asfaltiranu cestu i završava u središtu Sućurja.

Dužina 17,80 km
Asfalt 5,50 km/30,90%
Makadam 12,30 km/69,10%
Najniža točka 0 m
Najviša točka 226 m
Nadmorska visina 431 m

Preuzmite kod na linku.