ODRŽANO

Grad Hvar poziva Vas na prezentaciju  “Izrade razvojne strategije turizma Grada Hvara”  koju će održati izrađivač – Institut za turizam, dana 1. ožujka 2019. godine (petak) u 11 sati u Galeriji Arsenal.

Preuzmite Izrada razvojne strategije Grad Hvar

Grad Hvar grb