Edukativno predavanje o nametniku koji napada bilje na Hvaru:
Tihana Pipinić, dipl. ing. agronomije, održat će stručno predavanje o zaštiti agruma i ostalog bilja od narančinog trnovitog štitastog moljca – čađavice.
Galerija Arsenal, 2. veljače, u 17 sati