Rezultate odluke o dodjeli sredstava potpore organizatorima turističkih događanja za inicijativu “Podrška razvoju turističkih događanja u 2023.godini” pogledajte ovdje: Odluka o odobravanju Potpora prema Javnom pozivu za prijavu događanja za dodjelu potpore iz programa: Podrška razvoju turističkih događanja u 2023.godini..