OKRUGLI STOL s primjerima dobre prakse na temu “Mediteranska prehrana kao dio nematerijalne kulturne baštine” održat će se 30. ožujka 2023. u 11h u Hvaru u Galeriji Arsenal.