Koncert zbora Stella Maris Hvar održat će se 10.10.2023. u klaustru franjevačkog samostana u 20:30 sati.