Temeljem Programa rada za 2019. godinu i provedene prezentacije, Turistička zajednica grada Hvara objavljuje:

     JAVNI POZIV

za sudjelovanje u projektu IQM Destinacija Grad Hvar
(integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji).

Predmet javnog poziva je sudjelovanje što većeg broja stanovništva grada Hvara u svrhu povezivanja privatnog i javnog partnerstva u destinaciji i okruženju.

TZ grada Hvara poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Grada Hvara da dostave svoje zahtjeve za sudjelovanje sa svojim podacima (ime tvrtke, ime i prezime osobe, kontakt broj, e – mail adresu, naziv web stranice, naziv kako se promovira objekt, djelatnost, mjesto i adresa).

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je do 20. ožujka 2019. godine.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu:
Turistička zajednica grada Hvara
Trg sv. Stjepana 42
21450 Hvar

Ili putem mail adrese: tzhvar@tzhvar.hr

 

Hvar, 01. ožujka 2019.