Dragi turisti i gosti Hvara,
skeniranjem QR koda možete pristupiti anketi koja se provodi u sklopu izrade Strategije “Smart City” Hvar.
Uključivanje naših gostiju u proces planiranja razvoja je vrlo važno, a ova anketa jedan je od načina na koji prikupljamo vaša iskustva, kako bismo grad Hvar učinili još bližim vašim potrebama i razvili ga kao pametnu turističku destinaciju.
Ispunjavanje ankete ne traje duže od 5 minuta.
Unaprijed hvala na vašem vremenu i odgovorima.

Pristupi anketi ovdje

Letak_Scan QR code