4. Hvarski festival vina održat će se 1.travnja 2023. u 17h u Arsenalu u gradu Hvaru.