Temeljem Odluke izdane od strane Stožera civilne zaštite RH, te Stožera civilne zaštite grada Hvara, a na preporuku Ministarstva turizma RH,
shodno situaciji nastaloj uslijed epidemije virusa COVID-19,

ZATVARAMO Informativni ured Turističke zajednice za rad sa strankama,
u cilju zaštite zdravlja.

Za sve informacije i upite možete koristiti slijedeće načine komunikacije: