Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, PJ Hvar
Trg svetog Stjepana 15, 21450, Hvar, Hrvatska
+385 21 741 002

JAVNI BILJEŽNIK –  Jadranka Plenković
Kod Sv Roka 4, Stari Grad 21456, Hrvatska
+385 21 765 547