Otvorenje izložbe Vilima Halbartha: ŠKVER, GRAD I MORE / Shipyard, town and the sea

 

Polazeći od samog naslova izložbe otkrivamo tematsku okosnicu i autorovo područje interesa, a to je prema njegovim riječima „sinergija grada i škvera te povratak u srž znanja o nastanku broda“.
𝐕𝐢𝐥𝐢𝐦 𝐇𝐚𝐥𝐛𝐚𝐫𝐭𝐡 akademski je kipar porijeklom iz Trogira, grada koji su kao naselje Tragurion krajem III. ili početkom II. stoljeća prije Krista utemeljili grčki kolonisti, trgovci s Isse (Visa) što nam ukazuje na to da je sudbina čovjeka na ovom području od samih početaka bila vezana uz more i plovidbu, a samim time i brodogradnju. Neposredna blizina mora, brodova, škvera kao i obiteljska tradicija ribolova utabala je tako Halbarthov životni put, ali i onaj umjetnički. Shodno tomu i etimologiju riječi škver kao kolokvijalnog naziva za brodogradilište pronalazimo u grčkoj riječi eskhárion što znači ognjište, radilište. U prenesenom značenju ognjište simbolizira i dom, izvorište topline u rodnoj kući.
Upravo ono što je ognjište predstavljalo kući, to je škver značio tipičnom mediteranskom mjestu – izvor egzistencije. Ta spoznaja utkana je u Halbarthovo stvaralaštvo.